ГРАФИК ПРИЁМА ВРАЧЕЙ

Терапия бөлімінің дәрігерлерінің жұмыс кестесі 01.07.2019ж.- 31.07.2019ж.

Каб № Атқаратын қызметі

Дәрігердің тегі,аты,жөні

Дуйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі

Бейсенбі

Жұма

Қолы

19

Учаскелік дәрігер

Медбике

Медбике

Королева А.Ф. -2уч.

Мукашева К.Б

08.00-15.40

08.00-15.40

12.40-20.00

12.40-20.00

08.00-15.40

08.00-15.40

12.40-20.00

12.40-20.00

08.00-15.40

08.00-15.40

 
11

Учаскелік дәрігер

Медбике

Медбике

Жусупова М.М.- 5уч.

Баймульдина А.Е.

Абилдаева З.К.

08.00-15.40

08.00-15.40

Енбек демалысы  

Енбек демалысы  

12.40-20.00

08.00-15.40

Енбек демалысы  

08.00-15.40

 

8.00-15.40

Енбек демалысы    

12.40-20.00

08.00-15.40

Енбек демалысы  

08.00-15.40

08.00-15.40

Енбек демалысы      

 
4

Учаскелік дәрігер

Медбике

Медбике

Жалалова Д.А. – 8уч

Толеген З.Т.

Зайрхан А.А.

08.00-15.40

12.40-20.00

08.00-15.40

12.40-20.00

08.00-15.40

12.40-20.00

08.00-15.40

12.40-20.00

08.00-15.40

12.40-20.00

08.00-15.40

12.40-20.00

08.00-15.40

12.40-20.00

08.00-15.40

 
17

Учаскелік дәрігер

Медбике

Медбике

Сариева Г.Т. – 9уч

Муканова Л.Е.

Оспанова Г.А.

08.00-15.40

е/д

12.40-20.00

12.40-20.00

е/д

08.00-15.40

08.00-15.40

е/д

12.40-20.00

12.40-20.00

12.40-20.00 08.00-15.40  

08.00-15.40

08.00-15.40 12.40-20.00

 
14

Учаскелік дәрігер

Медбике

Медбике

Ефремова Л.В.-12уч

Шакенова Г.Е.                      

Тургымбекова Н.Ж

12.40-20.00

08.00-15.40

12.40-20.00

08.00-15.40

12.40-20.00

жжб

12.40-20.00

е/д

жжб

 

08.00-15.40

е/д

жжб+

12.40-20.00

е/д

жжб

 
26

Учаскелік дәрігер

Медбике

Медбике

Тажкенова Н.Е. - 14уч.

Дуйсенова Н.К.

Кулыбекова Э.Н.

12.40-20.00

12.40-20.00 08.00-15.40  

08.00-15.40

08.00-15.40

е/д

12.40-20.00

12.40-20.00

е/д

08.00-15.40

08.00-15.40

е/д

12.40-20.00

12.40-20.00

е/д

 
16

Учаскелік дәрігер

Медбике

Медбике

Балдаева К.К. - 15уч.

Андреенко К.В.

Шохметова Б.Ж.

12.40-20.00

08.00-15.40 12.40-20.00

08.00-15.40

12.40-20.00 08.00-15.40  

12.40-20.00

08.00-15.40 12.40-20.00

08.00-15.40

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

12.40-20.00 08.00-15.40  

12.40-20.00

08.00-15.40 12.40-20.00

 
19

Участок

Медбике

Медбике

Ли М.С. 17 уч

Раскулова М.Р.

Колбаева А.С.

08.00-15.40

е/д

12.40-20.00

12.40-20.00

е/д

08.00-15.40

08.00-15.40

е/д

12.40-20.00

12.40-20.00

е/д

08.00-15.40

08.00-15.40

12.40-20.00

 
13

Учаскелік дәрігер

Медбике

Медбике

Балдаева К.К.

Оропай Т.М.

Криськова С.Б.

10.30-12.30

08.00-15.40

б/л

15.50-17.50

08.00-15.40

б/л

10.30-12.30

е/д

б/л

15.50-17.50

е/д

б/л

10.30-12.30

е/д

б/л

 
7

Терапевт

Медбике

-

Быжкеева А.С.

-

08.00-15.40

-

12.40-20.00

-

08.00-15.40

-

12.40-20.00

-

08.00-15.40

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                            

Терапия бөлімінің дәрігерлерінің жұмыс кестесі 01.08.2019ж.- 31.08.2019ж.

Каб № Атқаратын қызметі

Дәрігердің тегі,аты,жөні

Дуйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі

Бейсенбі

Жұма

Қолы

19

Учаскелік дәрігер

Медбике

Медбике

Королева А.Ф. -2уч.

Мукашева К.Б

Быжкеева А.С.

12.40-20.00

Отпуск

8.00-15.40

08.00-15.40

Отпуск

8.00-15.40

12.40-20.00

Отпуск

8.00-15.40

08.00-15.40

Отпуск

8.00-15.40

12.40-20.00

Отпуск

8.00-15.40

 
11

Учаскелік дәрігер

Медбике

Медбике

Аметова М.М.- 5уч.

Баймульдина А.Е.

Абилдаева З.К.

12.40-20.00

Отпуск

8.00-15.40

08.00-15.40

Отпуск

8.00-15.40

12.40-20.00

Отпуск

8.00-15.40

08.00-15.40

Отпуск

8.00-15.40

12.40-20.00

Отпуск

8.00-15.40

 
4

Учаскелік дәрігер

Медбике

Медбике

Жалалова Д.А. – 8уч

Толибаева Р.

Зайрхан А.А.

Отпуск

8.00-15.40

отпуск

Отпуск

8.00-15.40

отпуск

Отпуск

8.00-15.40

отпуск

Отпуск

8.00-15.40

отпуск

Отпуск

8.00-15.40

отпуск

 
17

Учаскелік дәрігер

Медбике

Медбике

Сариева Г.Т. – 9уч

Муканова Л.Е.

Оспанова Г.А.

08.00-15.40

08.00-15.40

отпуск

12.40-20.00

08.00-15.40

отпуск

08.00-15.40

08.00-15.40

отпуск

12.40-20.00

08.00-15.40

отпуск

08.00-15.40

08.00-15.40

отпуск

 
14

Учаскелік дәрігер

Медбике

Медбике

Ефремова Л.В.-12уч

Шакенова Г.Е.                      

Бозбаева К.Т.

08.00-15.40

отпуск

08.00-15.40

12.40-20.00

отпуск

08.00-15.40

08.00-15.40

отпуск

08.00-15.40

  

12.40-20.00

отпуск

08.00-15.40

08.00-15.40

отпуск

08.00-15.40

 
26

Учаскелік дәрігер

Медбике

Медбике

Тажкенова Н.Е. - 14уч.

Дуйсенова Н.К.

Кулыбекова Э.Н.

Отпуск

отпуск

08.00-15.40

Отпуск

отпуск

08.00-15.40

Отпуск

отпуск

08.00-15.40

Отпуск

отпуск

08.00-15.40

Отпуск

отпуск

08.00-15.40

 
16

Учаскелік дәрігер

Медбике

Медбике

Балдаева К.К. - 15уч.

Андреенко К.В.

Шохметова Б.Ж.

08.00-15.40

08.00-15.40 12.40-20.00

12.40-20.00

12.40-20.00 08.00-15.40  

08.00-15.40

08.00-15.40 12.40-20.00

12.40-20.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

12.40-20.00 08.00-15.40  

08.00-15.40

08.00-15.40 12.40-20.00

 
19

Участок

Медбике

Медбике

Ли М.С. 17 уч

Раскулова М.Р.

Колбаева А.С.

12.40-20.00

08.00-15.40 12.40-20.00

08.00-15.40

08.00-15.40

08.00-15.40

12.40-20.00

08.00-15.40 12.40-20.00

08.00-15.40

08.00-15.40

08.00-15.40

12.40-20.00

08.00-15.40

12.40-20.00

 
13

Учаскелік дәрігер

Медбике

Медбике

Оропай Т.М.

Криськова С.Б.

08.00-15.40

б/л

08.00-15.40

б/л

08.00-15.40

б/л

08.00-15.40

б/л

08.00-15.40

б/л

 
7

Терапевт

Медбике

вакансия

вакансия

-

08.00-15.40

-

12.40-20.00

-

08.00-15.40

-

12.40-20.00

-

08.00-15.40